terminus

Miljøvenlighed


 
Målet for de førende europæiske lampeproducenters miljøprogrammer er, at mindske miljøpåvirkningen fra deres lamper og lyssystemer gennem hele deres livscyklus, lige fra udvikling, over fremstilling, forhandling og brug, til bortskaffelse. Et varigt økodesign er det afgørende grundlag herfor. Mange producenter udvikler lamper til energibesparende lyskilder i Energieffektklasse A - C, bl.a. effektive T16- Lysstofrørslamper, Energisparelamper, innovative Leuchtdioden eller hyggelige 12V Øko-Halogenlamper med indbygget energispareteknik.

På denne måde opfylder mange af disse producenter allerede i dag de strenge krav i EU-direktivet vedrørende det såkaldte "Glødelampeforbud". Dette EU-direktiv bliver formodentlig vedtaget i midten af maj 2009 og træder i kraft over 6 trin, begyndende 1. september 2009. Endvidere overholder de europæiske produkter også RoHS-kravene, som begrænser brugen af visse farlige stoffer. Mange af de producenter, som forhandles af os, sørger endvidere for, at alle deres produkter kan bortskaffes på miljørigtig vis. Dette fremgår af den overstregede skraldespand på emballagen eller på lampens etiket. Produkterne, der tilbydes af light11, stammer udelukkende fra europæiske kvalitetsproducenter, som understøtter et varigt økodesign. Derfor yder De, gennem Deres køb af lamper hos light11, et vigtigt bidrag til at skåne vores miljø.

Læs også Installation


top