terminus

God områdebelysning


God områdebelysning

Zonebelysningen giver meget lys, hvor der er brug for det, til bestemte aktiviteter, som f.eks. at læse, spise, arbejde eller se på billeder. Det giver samtidig et spændende lysfald, der er lige så vigtigt for rummets harmoni, som den regelmæssige rumbelysning. Zonebelysningen består af lamper, der lyser nedad eller ind på væggene. Jo mere fleksibel lampen er udformet, desto bedre kan lyset rettes derhen, hvor der er brug for det. Hvis et spisebord udelukkende oplyses via rumbelysningen, giver det en atmosfære som i et storkøkken. En målrettet zonebelysning understreger derimod familiehyggen i forbindelse med de fælles måltider.

 

Zonebelysning til stol & sofa

Den velegnede lampe ved stol & sofa giver et målrettet zonelys, som klart oplyser læseområdet, men ikke blænder. light11 anbefaler her en stander- eller bordlampe. Nogle standerlamper, som light11 anbefaler til zonebelysning ved stol & sofa, sparer plads, idet de kan kombinere zonebelysning med en loftsrettet rumbelysning i stuen. Det er en fordel, hvis lampen på en bekvem måde kan betjenes fra siddende stilling og har en lysdæmper, som kan afpasse lyset til de forskellige krav. Mange bordlamper spreder ved stol & sofa et behageligt lys, som oplyser stuens centrale område og forvandler det til en hyggelig ø af lys. Men dette lys er dog ikke altid egnet til længere tids koncentreret løsning. De, som bruger stol & sofa meget til løsning eller andre aktiviteter, hvor man skal koncentrere sig, bør derfor vælge en zonebelysning, som oplyser læseområdet klart og tydeligt. En fordel er her lamper, der kan indstilles fleksibelt, og retter lyset præcist på læseområdet. Hvis der bruges en bordlampe til zonebelysning ved sofa & stol, bør det ikke være muligt at se direkte ovenfra og ind i lyskilden, fordi det virker kraftigt blændende. En bordlampe skal derfor enten være tilsvarende højt anbragt eller have en skærm, der forhindrer blænding. Dette kan opnås ved at lyskilden er afdækket foroven eller ved at lampeskærmen indsnævrer sig opad.

Lamper for zonebelysning til stole og sofaer

Zonebelysning til sofabordet

Når sofabordet belyses, opnås der en ualmindelig og meget interessant virkning. Til zonebelysning af sofabordet anbefaler light11 godt afblændede loftslamper, hvis lyskegle er så smal, at den udelukkende oplyser bordet og ikke omgivelserne. På den måde koncentrerer lyset sig om bordet og den ualmindelige lyseffekt forstærkes. Hvis der ikke findes et loftsudtag oven over sofabordet, er buede standerlamper med tilsvarende egenskaber et godt alternativ.

Lamper for zonebelysning til sofabordet

Zonebelysning til TV-apparatet

Hvis man ser fjernsyn i et fuldstændigt mørkt rum, bliver øjnene hurtigt trætte. light11 anbefaler derfor, at man oplyser TV-apparatets omgivelser med et svagt lys fra en lampe med lav watt-effekt. Dette lys må hverken blænde eller give genspejlinger i fjernsynsskærmen. En egnet bord- eller møbellampe med klemme kan placeres ved siden af, eller endnu bedre, bag TV-apparatet.

Lamper for zonebelysning til TV-apparatet

Zonebelysning til skabe og reoler

Belysningen af skabe og reoler kan have to formål. For det første oplyses skabe og reoler for at gøre brugen af disse møbler nemmere, så porcelæn, glas, bøger eller tøj bedre kan ses og lettere findes. For det andet giver det en sårlig atmosfære, når de flotte skabe og reoler iscenesættes sammen med deres indhold. Til belysning af skabe og reoler findes der grundlæggende følgende lampetyper: Loftslamper, der er egnede som vægprojektør, skinnesystemer samt klemmelamper og møbellamper til påmontering. Loftslampernes afstand til skabe og reoler bør vælges på en måde, så hele møblet oplyses ovenfra og nedefter, og således, at den søgende person ikke kaster skygger ind i skabet eller reolen. Ved en almindelig rumhøjde på 2,5 til 3 meter ligger afstanden mellem 50 og 80 centimeter.

Lamper for zonebelysning til skabe og reoler

Zonebelysning af billeder

Øjet vil gerne koncentrere sig om lyse områder. Hvis billeder belyses, tiltrækker de sig forstærket opmærksomhed. Ved brug af lyskilder med en meget fin farvegengivelse, som f.eks. glødelamper og halogenglødelamper, virker billedet særligt farveintensivt og naturligt. light11 fraråder klassiske billedlamper, som fastgøres over billedet. For det første fordi de ikke giver en regelmæssig belysning af billedet, og for det andet fordi varmen fra lyskilden kan beskadige billedet. I stedet anbefaler light11 loftslamper og skinnesystemer, hvor lyset kan rettes præcist mod billedet. Endvidere er loftslamper, der fungerer som vægprojektør og sørger for regelmæssig belysning af væg og billede, velegnede. Afstanden fra lampen til billedet skal vælges på en sådan måde, at lyset ikke giver genspejlinger i billedglasset og så lyskeglen falder i en vinkel på 45 grader eller mere stejlt på billedet. Ved en almindelig rumhøjde på 2,5 til 3 meter ligger afstanden mellem 50 og 80 centimeter.

Lamper for zonebelysning af billeder

Zonebelysning til spisebordet

Til zonebelysning af spisebordet er frem for alt pendellamper, men også loftslamper med stærkt fokuseret lyskegle, velegnede. Det centrale mål er, at bordpladen er klart oplyst og at personerne henligger i et dæmpet, spredt lys. Lampens direkte lys skal altså kun oplyse bordpladen. Lyset, der reflekteres fra bordpladen, er tilstrækkeligt til at kæle for ansigterne og gøre deres mimik levende. Til opnåelse af en meget fin farvegengivelse af genstandene på bordet, anbefaler light11 lamper med glødelamper og halogenglødelamper. Også de naturlige farver fra et træbord kommer til sin ret under denne belysning, og fremstår lysende og intensive. Spisebordslampen må ikke skjule personerne og må ikke blænde dem. Pendellamper anbringes derfor, alt efter type, 50 til 80 cm over bordpladen. Da spisebordet som regel anvendes til mange forskellige aktiviteter, anbefaler vi at De bruger en lysdæmper, hvormed De kan afpasse lyset til de forskellige situationer. Over et rundt spisebord er en større, rund pendellampe med maksimalt 150 watt velegnet, eller særlige loftslamper med en kraftigt fokuseret, rund lyskegle. Over rektangulære borde er pendellamper ligeledes velegnede, samt stærkt fokuserende loftslamper. Hvis bordet er meget langt, kan der i stedet for en enkelt stor lampe også arrangeres flere mindre lamper ved siden af hinanden. Til små borde med trang plads kan fleksible arbejdspladslamper, der anbringes på væggen eller bordkanten, være en god ide Lampen kan så, når den ikke bruges, klappes til side og spare plads. I tilfælde af at spisebordet ikke stør lige under loftsudtaget, anbefaler vi loftslamper, som via en fleksibel arm kan føres hen, hvor der er brug for dem. Disse lamper kan spænde over op til 1,5 meter. Endnu mere fleksible er store standerlamper, hvor udlæggerarmen rager ind over bordet og på den måde oplyser borde fra en afstand af 160 cm.

Lamper for zonebelysning til spisebordet

Zonebelysning til sideborde & kommoder

Sideborde & kommoder har det meste på og i sig. Fordi her lægges mange ting, som dagligt benyttes, f.eks. nøgler, punge eller blade og aviser. Men også i sidebordenes & kommodernes skuffer og på hylderne opbevares mange nyttige ting, som man igen og igen har brug for. Med god belysning af sideborde & kommoder er anvendelsen betydeligt mere behagelig, og søgning efter ting og sager går hurtigere og lettere. Desuden står der ofte dekorative genstande og fotos af kære venner og familie på sideborde & kommoder. De har fortjent at blive set i et særligt godt lys. Ved valget af egnet belysning til sideborde & kommoder spiller en lille, fin forskel en afgørende rolle: På en kommode trækkes skufferne fremad og ud, på sidebordet befinder hylderne sig statisk i det lodrette plan. For at oplyse en kommode, som både fungerer som aflægningsplads og har åbne skuffer, kan vi anbefale lamper, som er rettet ovenfra og ned på møblet. Smaltstrålende loftslamper, hvis lys falder lodret ned på kommoden, er især velegnede. På sidebordet falder lyset imidlertid bedre, hvis det kommer skråt ovenfra. På denne måde oplyses aflægspladsen og hylderne rigtigt. Smaltstrålende loftslamper, der kan rettes skråt mod sidebordet, og som ikke er anbragt direkte over det, men i en vis afstand, er velegnede. Afstanden fra loftslampen til sidebordet skal i den forbindelse vælges sådan, at den søgende person ikke kaster skygger på hylderne. Ved en almindelig rumhøjde på 2,5 til 3 meter ligger afstanden mellem 80 og 120 centimeter fra væggen. Til zonebelysning af sideborde & kommoder med loftslamper, kan et skinnesystem være en fordel, fordi loftslamperne med et skinnesystem kan anbringes fleksibelt og uafhængigt af loftsudtaget. Ofte foretrækkes bordlamper til zonebelysning af sideborde & kommoder. De er meget dekorative og understreger en hyggelig atmosfære. Men aflægningsfladen bliver som regel ikke fuldstændigt oplyst, og den direkte belysning af skuffer og hylder er ofte utilstrækkelig. En bordlampe kan derfor kun anbefales til zonebelysning af sideborde & kommoder, når aflægningsflade, skuffer og hylder ikke bruges i det daglige. Hvis der bruges en bordlampe til zonebelysning af sideborde & kommoder, bør det ikke være muligt at se direkte ovenfra eller nedefra ind i lyskilden, fordi dette virker kraftigt blændende. En bordlampe skal derfor stå i den rigtige højde eller have en skærm, der forhindrer blænding. Dette kan opnås ved at lyskilden er afdækket eller ved at lampeskærmen indsnævrer sig tilsvarende.

Zonebelysning til sideborde & kommoder

Zonebelysning ved sengen

Den der leder efter en natbordslampe ønsker som regel ikke at belyse natbordet, men få et godt læselys i sengen. Zonebelysningen skal altså være rettet mod sengens læsezone og være tilstrækkeligt klart. Samtidig må det ikke blænde. Fleksible, indstillelige bordlamper, standerlamper og væglamper, hvor lyset kan justeres individuelt, er velegnede. light11 anbefaler en bestykning med 40 til 60 watt. Hvis der bruges en bordlampe, bør det ikke være muligt at se direkte ovenfra og ind i lyskilden, fordi det virker kraftigt blændende. En bordlampe skal derfor enten være tilsvarende højt anbragt eller have en skårm, der forhindrer blænding. Dette kan opnås ved at lyskilden er afdækket foroven eller ved at lampeskærmen indsnævrer sig opad. Læselampen kan anbringes til højre eller til venstre for sengen. Hvis der er tale om en dobbeltseng, er det også en mulighed at anbringe lamperne midt for sengen, så lysretningen peger udad. Dette mindsker faren for, at den ene part bliver blændet af den andens lampe.

Lamper for zonebelysning ved sengen

Zonebelysning til skrivebordet

Til zonebelysning på skrivebordet er bordlamper, væglamper, standerlamper og pendellamper velegnede. De skal belyse arbejdspladsen jævnt, og ideelt set fra en af siderne. Højrehåndede placerer lyskilden til venstre, venstrehåndede til højre. På denne måde forhindres det, at hænderne kaster forstyrrende skygger under arbejdet. Til opnåelse af en meget fin farvegengivelse af genstandene på bordet, anbefaler light11 lamper med glødelamper og halogenglødelamper. Også de naturlige farver fra et træbord kommer til sin ret under denne belysning, og fremstår lysende og intensive. Jo mere fleksibelt en skrivebordslampe kan indstilles, desto bedre kan lyset efter behov fokuseres på bestemte områder af bordet. Lyset kan så forstærkes yderligere til intensive detailarbejder. Hvis man ønsker at spare plads på skrivebordet, er man godt vejledt med pendellamper, standerlamper og skrivebordslamper, som anbringes på væggen over skrivebordet. Et særligt tip: light11 tilbyder ualmindelige lamper til arbejdsværelset, som kombinerer zonebelysning af skrivebordet med indirekte rumbelysning.

Lamper for zonebelysning til skrivebordet

Zonebelysning til spejle

Det egnede lys til spejlzonen er meget lyst, blødt og varmt. Det falder regelmæssigt, helst fra alle retninger, og uden at blænde på ansigt og krop. Spejlbilledet bliver på denne måde fordelagtigt og kælende, og uden forstyrrende skygger. Målet er en god oplysning af ansigtet, og dette opnås, når spejllamperne er placeret til højre og venstre for spejlet. Under trange pladsforhold, f.eks. på g?stetoiletter eller i små entréer, er det også muligt at anbringe lampen over spejlet. Til intensiv kosmetik og ansigtspleje er en spejlbelysning, hvor lyset kommer fra alle retninger og falder på ansigtet, ideel. light11 tilbyder i den forbindelse ualmindelige spejle med raffineret indbygget belysning. Et attraktivt ekstraudstyr til badeværelset er et belyst kosmetikspejl med forstørrelsesfunktion. Det flankerer spejlet over håndvasken og letter den intensive ansigtspleje eller evt. den blåde barbering. Som en velgørende kontrast til den bløde, spredte, skyggefattige zonebelysning ved spejlet anbefaler light11 en spændende, målrettet rumbelysning. Som regel er rumbelysning mere spredt og zonebelysning målrettet. Men i kombination med spejlbelysning bør det være omvendt.

Lamper for zonebelysning til spejle

Zonebelysning til køkkenbordspladen


Køkkenbordsplader har forskellige forudsætninger. De fås med og uden overskabe, med reoler eller uden. Nogle står op ad væggen, andre frit i rummet. Til zonebelysning er følgende lamper grundlæggende velegnede: stærkt fokuserende loftslamper, skinnesystemer, justærbare væglamper, møbellamper til påbygning og klemmelamper. Det er vigtigt, at lyset ikke kommer bagfra, så der dannes skygger på bordpladen fra de personer, der arbejder i køkkenet. Hvis der findes overskabe eller reoler er møbellamper med lysstofrør eller halogenglødelamper velegnede og kan anbringes under overskabenes forkanter. Lysstofrørslamper giver et meget regelmæssigt lys over en stor flade. Lyset fra halogenglødelamperne er derimod mere levende og hyggeligere. På arbejdsborde uden overskabe og reoler er loftslamper og skinnesystemer, der anbringes direkte over bordpladen og fokuserer deres lys på bordet, egnede. Skinnesystemer har den fordel, at flere lamper kan anbringes fleksibelt og uafhængigt af loftsudtaget. Alternativt kan også væglamper med udragende arme, som egenlig er tænkt som skrivebordslamper, bruges her. Jo mere fleksibelt lampen kan indstilles, desto bedre kan lyset fokuseres efter behov. Lyset kan så forstærkes yderligere til intensive detailarbejder. Hvis der over arbejdspladen er anbragt en væghylde, er klemmelamper en hurtig og fleksibel løsning til zonebelysning af bordet.

Lamper for Zonebelysning til køkkenbordspladen

top