terminus

Databeskyttelse hos light11


Download regler om beskyttelse af personlige oplysninger som PDF
Hent Adobe Reader gratis
 
Databeskyttelse er en tillidssag, og din tillid er vigtig for os. Databehandling hos light11.de GmbH, repræsenteret af Thomas Unger (i det følgende også betegnet som „vi“ eller „os“) som ansvarlig person iht. art. 4 nr. 7 i GDPR er naturligvis underkastet de lovmæssige bestemmelser.

Din information
Denne erklæring om databeskyttelse informerer gæster og kunder, der indgår kontrakter på vores webside, om indsamling af data, behandling og anvendelse under besøget, registrering og kontraktindgåelse samt om indsigelses- tilbagekaldelses- og andre rettigheder, der tilkommer dig som person, der er berørt af dataindsamling og behandling.
 
1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?1.1 Hvad er personoplysninger?
1.2 Anvendelse af data og kontraktindgåelse1.3 Lagring af data, kundekonto1.4 Kontakt1.5 Anvendelse af data til reklamer og markedsforskning1.6 Tilbagekaldelse og indsigelsesret i forbindelse med reklame1.7 Sletning og spærring1.8 Kommentarer på vores sider1.9 Trusted Shops-køberbeskyttelse    
 

1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

1.1 Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar naturlig person (herefter betegnet som „berørt person“). Det er ikke ubetinget nødvendigt at angive et navn for at kunne identificere en person. En indirekte identificerbarhed er tilstrækkelig, f.eks. en tilordning til et journalnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikation eller flere særlige kendetegn. Det handler således om din identitet. Hertil hører eksempelvis dit navn men også dit telefonnummer, din adresse og andre oplysninger, du meddeler til os.

En lang række retlige grundlag for vores databehandling findes i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), hvis tekst og tilhørende betragtninger du f.eks. kan finde her. I den følgende erklæring henviser vi til tilsvarende forskrifter som retsgrundlag for vores behandling.
 
 

1.2 Anvendelse af data og kontraktindgåelse

Når du stiller en forespørgsel til eller indgår en kontrakt med os, behøver vi forskellige oplysninger såsom angivelser om ønsket eller udført bestilling, din adresse, e-mail-adresse og oplysninger til betalingsafvikling til kontrol forud for kontrakten, kontraktafvikling samt eventuelle senere ansvars- eller garantiafviklinger (se som grundlag art. 6 stk. 1 pkt. 1 litra b i GDPR). De serviceydere (f.eks. logistikvirksomheder eller betalingsformidlere), som vi har sat til at afvikle bestillingen og betalingen, modtager i denne sammenhæng de respektivt nødvendige oplysninger om din person og bestillingen. Vi udfører også vurderinger af kreditværdigheden (se hertil i det følgende IV. Identitetskontrol og vurdering af kreditværdighed). Uden de tilsvarende korrekte oplysninger kan vi ikke tage imod bestillinger eller tilbyde dig forskellige betalingsmuligheder. Desuden er vi ud fra handels- og skattelovgivningen forpligtet til at arkivere oplysninger fra de afsluttede forretninger i perioden for de lovmæssige opbevaringsfrister. Retsgrundlag for den pågældende brug af data er art. 6 I litra c GDPR.
 
 

1.3 Lagring af data, kundekonto

Dine specifikke bestillingsdata gemmes hos os. Du kan tilmelde dig hos os (e-mail-adresse og adgangskode). Med tilmelding får du adgang til de persondata, vi har registreret om dig, og til data vedrørende dine bestillinger.

Hvis du ønsker at lukke din adgang igen, skal du henvende dig til en af nedenstående kontaktmuligheder .

Vær opmærksom på, at dine oplysninger ved en sådan lukning fortsat gemmes hos os og anvendes til de angivne formål (f.eks. til bestillingsafvikling men også til reklamemæssige informationer). (Se I. nr. 6 mht. din indsigelsesret ifm. brug af data i reklameøjemed.

Socialt login

Vi tilbyder dig at oprette registrering og login til kundekontoen hos light11.dk med en bestående profil på de nedenfor anførte sociale netværker. Det er således ikke nødvendigt med endnu en registrering.

For at logge på bliver du ledet videre til den pågældende side på det sociale netværk, hvor du kan logge på med dine brugerdata. Derved forbindes din profil på det sociale netværk med vores tjeneste. En forbindelse, der går ud over godkendelsesprocessen, finder ikke sted.

Når forbindelsen sker, videregives din angivne e-mailadresse, ved hjælp af hvilken du har logget på det sociale netværk, til os.

Vi har ikke nogen indflydelse på formålet med dataindhentningen, omfanget af dataindhentningen og på hvordan dataene behandles af den pågældende udbyder. For at få yderligere information kan du læse databeskyttelseserklæringen fra det pågældende sociale netværk.

Facebook Inc. ("Facebook"), 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Privatlivspolitik fra Facebook

Google Ireland Limited ("Google"), et selskab der er indregistreret, og som drives ifølge irske retsregler (indregistreringsnummer: 368047) med domicil i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Privatlivspolitik fra Google
   
 

1.4 Kontakt

Hvis du henvender dig til os via vores kontaktmuligheder (f.eks. via e-mail eller kontaktformularen Kontakt), gemmer vi dit navn og dine kontaktoplysninger samt dit anliggende. Oplysningerne anvendes til at behandle dit anliggende og kommunikere med dig. Vi bruger din e-mail til at kunne besvare din forespørgsel pr. e-mail (retsgrundlag art. 6 stk. 1 pkt. 1 litra a og b GDPR). Ved spørgsmål vedr. konkrete bestillinger, eller hvis vi skal gøre noget for dig personligt, behøver vi dit rigtige navn. Ved andre spørgsmål kan du også angive et pseudonym. Når dit anliggende er afviklet fuldstændigt, og der ikke gælder yderligere opbevaringspligter, slettes dataene igen.
   
 

1.5 Anvendelse af data til reklamer og markedsforskning

Vi har interesse i at pleje vores kunderelation til dig, at vinde nye kunder, at genaktivere gamle kunder og at sende informationer og tilbud til vores kunder. Til varetagelse af disse berettigede interesser behandler vi på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR (også med hjælp fra tjenesteydere) dine oplysninger for at kunne tilsende dig informationer og personlige tilbud fra og forbedre vores informationer og tilbud.

Vi gør brug af data som følger på grundlag af ovenfor nævnte lovmæssige grundlag uden at bede eksplicit om dit samtykke.
 

Reklame ad postvejen

Vi bruger dit for- og efternavn, din postadresse og - såfremt vi har modtaget disse yderligere oplysninger fra dig - din titel, akademiske grad, din fødselsdato og din erhvervs-, branche- eller forretningsbetegnelse til tilsendelse af tilbud og informationer om vores ydelser og produkter ad postvejen, når vi forventer, at disse informationer ligger inden for dit interesseområde.

Vi gør kun brug af følgende, efter at vi har bedt om dit samtykke uden for denne erklæring. Art. 6 I litra a i GDPR tjener som retsgrundlag for vores virksomhed mht. behandlingsprocedurer, ved hvilke vi udbeder os et samtykke til et givet behandlingsformål. (Accepten af denne erklæring resulterer ikke i et samtykke fra din side til en tilsvarende brug af dine oplysninger til reklameformål!)
 

E-mail-reklame med eksplicit samtykke

Hvis du har tilmeldt dig eksplicit til vores nyhedsbrev, vil din e-mail-adresse og eventuelt yderligere personoplysninger, som du frivilligt har meddelt os ved tilmeldingen (f.eks. dit navn til tiltale), blive anvendt til interne reklameformål og evt. til tilbud fra reklamepartnere, der er indeholdt i nyhedsbrevet.

Vi analyserer statistisk, hvornår en sådan e-mail kaldes frem, og evt. hvilke informationstilbud der i hvilket omfang møder interesse (f.eks. ved aktivering af et link). Analysen udføres for at forbedre leveringstidspunkterne og optimeringen af indholdet i vores tilbud og reklamemæssige informationer.
 

Erindring om vurdering fra Trusted Shops

Hvis du under eller efter din bestilling har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, videregiver vi din e-mail-adresse mhp. påmindelse om afgivelse af en vurdering af din bestilling til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), der derefter pr. e-mail vil minde dig om muligheden for at afgive en vurdering. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage med en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller direkte over for Trusted Shops.
 

Brug af dine oplysninger, når du besøger vores sider

Hvis vi ved hjælp af webanalysetools indsamler eller lader indsamle oplysninger og anvender webtools til reklamer, informerer vi dig om dette på 2. Indsamling af data under besøg på vores sider. Her kan du også erfare, hvordan du kan gøre brug af din ret til indsigelse, og hvilke tekniske muligheder der står til rådighed for at imødegå indsamling af data.
   
 

1.6 Tilbagekaldelses- og indsigelsesret mhp. reklame

Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine data til reklameformål eller trække et afgivet samtykke tilbage (se nr. 5) – også hvis denne brug er tilladt ved lov uden dit samtykke – gennem en uformel meddelelse til os. Indsigelse og tilbagekaldelse bevirker hver især, at brugen indstilles med fremtidig virkning. Brug, der finder sted, inden du stiller dette krav, forbliver uberørt heraf. Vi opkræver naturligvis ingen gebyrer for indsigelse eller tilbagekaldelse. (Særligt hvis du henvender dig til os via e-mail, opstår der ingen yderligere udgifter, bortset fra transmissionsomkostningerne iht. din udbyders standardtakster). Stil blot din indsigelse eller tilbagekaldelse til en af kontaktmulighederne, der er anført til sidst i denne erklæring. Vores reklame-e-mails og nyhedsbrev indeholder en henvisning med en adresse eller et link til en enkel afbestilling af disse informationer. Vær opmærksom på, at du i enkelte tilfælde stadig kan modtage reklamer på trods af indsigelsen eller tilbagekaldelsen. Det kan ikke i alle tilfælde med rimelighed eller gennem tilsvarende anden foranstaltning forventes, at reklame, der er bestilt, standses før den næste udsendelse.

Dine muligheder for indsigelse kan også omfatte profildannelser og anvendelse af data, der indsamles i forbindelse med dataindsamling under besøg af vores websider til direkte markedsføring. Vi forklarer dig de tekniske muligheder for at gøre brug af din indsigelsesret og forhindre indsamling af data i detaljer i forbindelse med informationen om de anvendte webtools under 2. nr. 3. Detaljer vedr. webanalyse og reklame. Hvis du gør brug af din indsigelsesret, behandler vi ikke længere de indsamlede oplysninger til de nævnte formål.
Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder under 5. Hvilke rettigheder har jeg?
   
 

1.7 Sletning og spærring

Lagring af dine personoplysninger sker, indtil de anførte formål er opnået, eller så længe vi har en berettiget interesse i at lagre dem.

Derefter slettes oplysningerne, medmindre der er truffet anden aftale med dig herom, eller der gælder lovmæssige pligter til arkivering (f.eks. på grund af handels- eller skattelovgivning). I forbindelse med arkivering, der er foranlediget ved lov, spærres dataene for anden adgang. Disse dokumenter slettes og tilintetgøres regelmæssigt iht. databeskyttelsesloven, når de lovmæssige opbevaringsfrister er udløbet.

Hvis du har givet samtykke til indsamling, behandling og brug af dine data, gemmer og anvender vi dine data på ubestemt tid indtil en tilbagekaldelse eller bortfald af formålet, til hvilket du har afgivet samtykke. Derefter foretages der arkivering af samtykket og behandlingsdataene indtil forældelsesfristen (i reglen tre år) for retsforsvar (retsgrundlag art. 17 stk. 3 litra e GDPR).

Hvis du ikke længere ønsker at modtage reklame fra os, anvender vi dit navn, din adresse og evt. e-mail-adresse til at foretage en spærring på tilsvarende lister, som vi kører vores reklameaktiviteter efter, så du ikke længere modtager reklame. Sletning betyder i denne sammenhæng, at dine data spærres i vores systemer - særligt med henblik på reklame- og marketingaktiviteter (retsgrundlag art. 6 stk. 1 litra f GDPR). Dataene behandles – om nødvendigt – fortsat til andre formål end reklame, f.eks. i forbindelse med , kontraktafvikling og evt. garanti og handelsretlig og skatteretlig dokumentation (retsgrundlag art. 6 stk. 1 litra b og c GDPR).
   
 

1.8 Kommentarer på vores sider

Vi giver vores brugere mulighed for at afgive individuelle kommentarer om vores ydelser og indhold eller kommentarer fra andre brugere. Disse bedømmelser kan igen blive vurderet som „nyttige“ (ja/nej) af andre brugere. Når denne funktion anvendes, gemmer vi dataene, når de afgives, og offentliggør dem sammen med det valgte brugernavn og en evt. angivet lokalitet samt kommentar med dato for afgivelse. Desuden kan det vises, hvor mange personer der har vurderet bedømmelsen som nyttig (eksempel: „37 ud af 43 kunder syntes, at følgende bedømmelse var nyttig“).

Vi indsamler også IP-adressen for at kunne drage eventuelle konklusioner i tilfælde af indgreb i vores systemer eller krænkelse af rettigheder for tredjeperter om personen, der afgiver kommentaren. Videregivelse af sådanne data foretages ved tilsvarende lovmæssig forpligtelse til myndigheder eller ved retskendelse til personer, hvis rettigheder kan være krænket.

Den pågældende brug af data accepterer du ved indtastningen, idet du godkender betingelserne for brug.
   
 

1.9 Trusted Shops-køberbeskyttelse

Integration af Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge er integreret på denne webside for at vise vores Trusted Shops-kvalitetsmærke og evt. indsamlede bedømmelser samt til tilbud af Trusted Shops-produkter for købere efter en bestilling. Dette tjener til varetagelse af vores berettigede interesser, der overvejer i forbindelse med en afvejning af interesser, i en optimal markedsføring af vores tilbud. Trustbadge og de dermed reklamerede tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland Når Trustbadge hentes, gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfile, der f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for hentning, transmitteret datamængde og anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer hentningen. Disse adgangsdata analyseres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på siden. Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du efter en afsluttet bestilling har besluttet dig for at anvende Trusted Shops-produkter eller allerede har registreret dig til anvendelsen. I dette tilfælde gælder den indgåede kontrakt mellem dig og Trusted Shops.
 

Trusted Shops-køberbeskyttelse

Hvis du vil gøre brug af Trusted Shops-køberbeskyttelsen, skal du benytte dig af en service hos Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Trusted Shops informerer dig om dataindsamling og anvendelse på https://www.trustedshops.eu/imprint/ (se på dette sted under „User Privacy Notice“ og „Membership registration“) mht. nødvendig dataindsamling.

I forbindelse med tilmelding modtager Trusted Shops følgende oplysninger fra os: Navnet på vores butik, som du har foretaget bestillingen hos, bestillingsdato, bestillingsnummer, kundenummer, bestillingssum, valuta, evt. forventet leveringsdato, betalingsmåde og din e-mail-adresse.

Hvis du ønsker at afgive en bedømmelse, anvender Trusted Shops følgende oplysninger, som vi har stillet til rådighed for Trusted Shops, til sikring af din køberegenskab og dermed til sikkerhedsstillelse for retten til at afgive en bedømmelse samt til identifikation af genstanden for bedømmelsen:

din e-mail-adresse, bestillingsnummeret og ved produktbedømmelser URL for produktet og produktbilledet, produktbetegnelsen samt yderligere produktbeskrivende identifikationer (produktets SKU, GTIN og MPN) og producent.

Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 litra b GDPR.
   
 

2. Indsamling af data under besøg på vores sider

2.1 Tekniske informationer og cookies

Du har mulighed for at besøge vores sider uden at afgive personoplysninger. Når du besøger vores websider, også via et link i et nyhedsbrev eller en reklame, bliver visse data dog alligevel registreret i såkaldte logfiler og gemt. Der bliver kun registreret adgangsdata uden direkte personlig reference - også når besøget eksempelvis foretages via links i nyhedsbreve eller annoncer på internettet -, f.eks.
 
 • internetsiden, som vi besøges på
 • siden, der hentes, eller navn på en anmodet fil
 • din browsers type og version,
 • tidspunkt og dato for adgangen
 • det anvendte operativsystem, som browseren kører på
 • navn på din internet-udbyder
 • internetadresse på personen, der opnår adgang (IP-adresse)
 • produkter og indhold, som den besøgende interesserer sig for, og interessens art såsom varighed, hyppighed, interaktion med formularer, navigationselementer og links
Det er på baggrund af disse data ikke muligt for os at drage konklusioner om din person, og dette sker heller ikke, uden at du eksplicit har givet samtykke hertil. Hvis vi erfarer en dato, der teoretisk gør det muligt at drage konklusioner om din person, f.eks. ved IP-adressen, har vi gennem tilsvarende forkortelser sørget for, at det bliver vanskeligt eller nærmest umuligt at skabe referencer til din person.

Hvis vi på vores sider integrerer indhold fra tredjeparter (f.eks. indlejrede film eller andre informationer), modtager disse din IP-adresse alene til dette formål, da indholdene ellers ikke kan sendes til din browser.
 

Cookies

Vi bruger såkaldte cookies på vores hjemmeside. Cookies er små programfiler, der bliver lagt på din computer, og som gemmer bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system eller systemer hos serviceudbydere via din browser. På baggrund af de gemte data kan vi tilpasse vores hjemmeside til dig og gøre det lettere for dig at bruge den. Vi gemmer for eksempel dine indtastninger, så du ikke skal indtaste samme oplysninger, næste gang du besøger hjemmesiden. Til dette formål indeholder cookierne for det meste identifikationsmærker. Dermed kan brugere og/eller browserne (software til visning af internetindhold) identificeres og adskilles fra andre brugere og browsere og genkendes ved nye besøg.

Mange cookies bliver automatisk slettet fra din harddisk igen, når du lukker browseren og afslutter sessionen, deraf navnet sessionscookies. Der findes dog også en cookies, der gemmes permanent på din harddisk. Forfaldstiden er for bekvemmeligheds skyld indstillet til et tidspunkt i fremtiden. Når du vender tilbage til hjemmesiden, kan vi automatisk se, at du har besøgt hjemmesiden før, og hvilke indtastninger og indstillinger du foretrækker. (såkaldte langtids-cookies). Nogle af disse cookies anvendes til at vise informationer, der er tilpasset specifikt til dine interesser, på vores webside eller webside hos vores partnere.
 

(Cookies, der ikke kræver accept)

Cookies, der sikrer funktioner, uden hvilke du ikke ville kunne anvende denne webside som ønsket, anvendes kun af os, og deres indhold gøres ikke tilgængeligt for tredjeparter. Vi anvender sådanne cookies, der ikke kræver accept, på basis af art. 6 stk. 1 litra b GDPR.
 

(Andre cookies)

Ved cookies, der ifølge lovgivningen ikke må sættes uden dit samtykke, gives der, når vores side besøges, en henvisning til denne databeskyttelseserklæring.

Vi anvender tilbud fra tredjeparter f.eks. til integration af videoer eller andre indhold for at kunne tilbyde dig interessante indhold. Disse tredjeparter kan ligeledes sætte cookies. Cookies fra tredjeparter, såkaldte third party cookies sættes af partnere, der for deres vedkommende er interesseret i at informere dig om tilbud, der forventes at ligge inden for dit interesseområde. Du kan indhente information på disse tredjeparters websider om anvendelsen af cookies. Hvis du blokerer cookierne, har du ikke længere adgang til alle indhold og funktionaliteter. For at opnå en uindskrænket brug skal du igen give tilladelse hertil og ophæve de pågældende blokeringer.

Vi har på dette sted anført en oversigt over cookies, der anvendes hos os. Vær først opmærksom på de følgende generelle henvisninger vedrørende dine tekniske muligheder for indsigelse og vores supplerende henvisninger vedrørende særlige anvendelser under II. nr. 3.
 

Dine tekniske muligheder for indsigelse

Uafhængigt af en cookies udløbsdato kan du altid selv slette cookies manuelt via din browser. I nogle browser-indstillinger er accepten af cookies forudindstillet uden indskrænkninger. Du kan tillade eller blokere midlertidige og lagrede cookies separat under sikkerhedsindstillingerne i din browser. Foruden browserindstillingen, der generelt deaktiverer cookies, kan du også deaktivere cookies ved at indstille din browser således, at cookies fra et bestemt domæne, f.eks. „googleadservices.com“ blokeres. Denne indstilling forhindrer dermed, at der udføres tilsvarende tjenester, der sætter cookies fra dette domæne.

Nogle webtjenester arbejder med opt-out-cookies. Ved cookien, der skal sættes af dig (herefter„blokerende cookie“), kan eksempelvis en webanalysetjeneste se, at du ikke ønsker registrering. Mulighederne for at sætte en blokerende cookie har vi anført separat under nr. 3 ved de webtjenester, vi anvender. Hvis du i din browser udnytter muligheden for at slette alle cookies, skal du være opmærksom på, at tilsvarende indstillinger eller sætning af blokerende cookies skal udføres igen!

Google tillader f.eks. tilsvarende indstillinger under https://myaccount.google.com/intro . Muligheder for en lang række yderligere netværker for at foretage reklameindstillinger er beskrevet på http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg og på http://optout.aboutads.info/ og/eller http://optout.networkadvertising.org kan du indhente information om en lang række reklameforanstaltninger og muligheden for at vælge disse fra.

Hvis du anvender et mobilapparat, kan du aktivere indstillingen „Ingen Ad-Tracking“ (iOS) eller „Deaktivér personlig reklame“ (Android) på apparatet med det tilsvarende operativsystem. Hermed skal det forhindres, at advertising-ID (en ikke personrelateret apparatidentifikation) kan anvendes til tilvejebringelse af interessestyret reklame.

Hvis du i din browser udnytter muligheden for at slette alle cookies eller sætter blokerende cookies, skal du være opmærksom på, at tilsvarende indstillinger skal udføres eller blokerende cookies sættes igen!

Accept af cookies er ikke en forudsætning for at benytte vores onlinetilbud. Hvis du ikke accepterer eller deaktiverer cookies, vil der muligvis være nogle funktioner (f.eks. tjenester, købsmuligheder, lagring af indkøbskurv og informationer) på vores side, du ikke kan benytte, og enkelte websider vises måske ikke rigtigt.

Hvis du vil indgå kontrakter med os, skal du acceptere bestemte cookies. Ønsker du ikke dette, kan kontrakten ikke indgås.

Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies findes hos https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=en.
 
Hvis du ikke ønsker, at der anvendes cookies, der kræver accept, kan du gøre brug af dine rettigheder via tekniske hjælpemidler, som vi har forklaret under 2. nr. 1. „Dine tekniske muligheder for indsigelse“, eller du kan læse om særlige cookies i vores henvisninger under 2. nr. 3.
 
Alle tracking aktiv


Her er et overblik over de cookies, der bruges på vores domæne:

   
KategoriNavnDomainFormålGyldighedsperiodeType
Nødvendigflippingbook-flash_version_checkedlight11.dkSikrer, at Flash-versionen installeret af brugeren er kompatibel med displaysoftwaren til online-kataloget.13 dageHTTP
Nødvendigk_sharelight11.dkSession information bruges til shop-interne systemer.2 månederHTTP
Nødvendiglanguagelight11.dkGem brugerens sprogindstillinger på light11.dk.SessionHTTP
NødvendigPHPSESSIDlight11.dkIdentifikator bruges til at tildele en brugers tilhørende anmodninger til en session.SessionHTTP
Nødvendigsbuidlight11.dkIndkøbskurv reference til shop-interne systemer2 månederHTTP
Nødvendigsidlight11.dkIdentifikator bruges til at tildele en brugers tilhørende anmodninger til en session.SessionHTTP
Nødvendigsid_keylight11.dkIdentifikator bruges til at tildele en brugers tilhørende anmodninger til en session.SessionHTTP
Komfortfunktioner_uslk_testlight11.dkIntern testvariabel af UserlikeSessionHTTP
Komfortfunktioneruslk_elight11.dkIndeholder brugeroplysninger til Userlike kundechat-widget. Nødvendigt for widgeten at genkende brugere.12 månederHTTP
Komfortfunktioneruslk_in_service_timelight11.dkIndeholder oplysninger om, hvorvidt den Userlike widget blev hentet i løbet af servicetiden.n/aHTML
Komfortfunktioneruslk_slight11.dkIndeholder oplysninger om den aktuelle brugers session. Nødvendigt til den Userlike widget.SessionHTTP
Statistik_dc_gtm_UA-#light11.dkKontrollerer indlæsningen af Google Analytics-scriptet.1 dagHTTP
Statistik_galight11.dkGemmer et unikt Google Analytics-bruger-ID til anonymt indsamling af statistiske data om brugen af websiden.2 årHTTP
Statistik_galilight11.dkEr nødvendig for en forbedret samling af klikket fra Google Analytics.1 dagHTTP
Statistik_gatlight11.dkBegrænser hyppigheden af Google Analytics-anmodninger.1 dagHTTP
Statistik_gidlight11.dkGemmer et unikt Google Analytics-bruger-ID til anonymt indsamling af statistiske data om brugen af websiden.1 dagHTTP
Statistik_pk_id#light11.dkGemmer et unikt Google Piwik-bruger-ID til anonymt indsamling af statistiske data om brugen af websiden.12 månederHTTP
Statistik_pk_ses#light11.dkPiwik-id for brugerne til at tildele deres relaterede anmodninger til en session.1 dagHTTP
Statistikcollectgoogle-analytics.comSender oplysninger om enheden og brugerens adfærd til Google Analytics.SessionPixel
Statistiksb_ab_tlight11.dkTildeler brugeren tilfældigt til en brugergruppe til testformål.36 dageHTTP
Markedsføring_gcl_aulight11.dkBrugt til at øge effektiviteten af eksperimentelle Google AdSense-annonceringsfunktioner.3 månederHTTP
Markedsføringads/ga-audiencesgoogle.comBrugt af Google Ads til at identificere brugere, der har købt som følge af, at annoncer vises igen.SessionPixel
MarkedsføringDIEdoubleclick.netBrugt af Google DoubleClick til at evaluere effektiviteten af målrettede annoncer, som en bruger har klikket på.12 månederHTTP
MarkedsføringNIDgoogle.comBrugt til at identificere enhederne til returnering af brugere.6 månederHTTP
Markedsføringr/collectdoubleclick.netSender oplysninger om den anvendte enhed og brugerens adfærd til Google Analytics via flere enheder og marketingkanaler.SessionPixel
Markedsføringtest_cookiedoubleclick.netKontrollerer, om brugerens browser understøtter cookies.1 dagHTTP
 
 

2.2 Profildannelse ud fra brugerprofiler

Loven behandler dannelse af automatiserede datasamlinger til en person under begrebet profilering. Profilering er iht. art. 4 nr. 4 i GDPR enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i, at disse personoplysninger anvendes til at vurdere bestemte personlige aspekter, der vedrører en naturlig person, særligt for at analysere eller forudsige aspekter mht. arbejdsydelse, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller skift af opholdssted for denne naturlige person.

Vi danner pseudonymiserede, dvs. fra karakteristika for din person adskilte brugerprofiler af statistisk art for gennem en analyse at kunne drage konklusioner om interesser for vores indhold og tilbud og tilpasse tilsvarende informationer og tilbud til brugere med tilsvarende interesser. Desuden anvender vi informationerne til at forbedre datasikkerheden, imødegå angreb på vores systemer og evt. hjælpe retshåndhævende myndigheder i forbindelse med angreb på vores systemer eller andre strafbare handlinger.

Til analyse af brugeradfærden anvender vi tilsvarende webanalysetools. Du kan læse mere om dette nedenfor under „Detaljer vedrørende webanalyse og reklame“.
 
Du kan også gøre indsigelse mod profildannelser samt yderligere anvendelse af profildata til reklameformål og tilbagekalde et evt. afgivet samtykke hertil (se hertil 1. nr. 6). Udnyttelsen af muligheden for at gøre indsigelse mod profildannelse gennem webanalyse- og reklameforanstaltninger foregår i sagens natur regelmæssigt via tekniske foranstaltninger, som vi forklarer hver for sig under 2. nr. 3.
 
 

2.3 Detaljer vedr. webanalyse og reklame

Webanalysetools

Denne webside anvender Google Analytics til webanalyse. Dette er en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics anvender ”cookies". De oplysninger, der frembringes via cookien om din brug af vores internettilbud (inklusive din IP-adresse), overføres til og gemmes på Googles computere. Det er ikke udelukket, at databehandlingen i den forbindelse finder sted uden for EU-rettens gyldighedsområde. Google er tiltrådt Privacy Shield, og dermed garanterer Google overholdelsen af EU-databeskyttelsesstandarden. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Vi har foretaget indstillinger til din beskyttelse, i henhold til hvilke Google forkorter den sidste del af IP-adresserne fra EU eller en af de kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der. Desuden har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med Google.

Ved hjælp af en identifikation, f.eks. ved login på Google-tjenester, kan de ovenfor nævnte data også registreres og anvendes uafhængigt af det enkelte apparat. Dermed kan det f.eks. registreres, at du begynder dit besøg hos os på en pc og fortsætter det på et mobilapparat, og dataene fra de to apparater kan knyttes sammen.

Google benytter oplysningerne til at analysere din brug af hjemmesiden på vores anmodning, til udarbejdelse af rapporter til os om aktiviteterne på hjemmesiden for at danne interessespecifikke målgrupper og til at tilvejebringe yderligere tjenester, der er forbundet med website- og internetbrugen, til os. Google kan videregive oplysningerne til tredjepart, hvis det kræves ved lov, eller hvis den pågældende tredjepart viderebehandler data for Google. Google sætter ikke din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Sletningen af Analytics-data er indstillet til 50 måneder. Denne periode begrundes i vores interesse i at kunne foretage tidsmæssige sammenligninger med statistiske oplysninger.

Du kan forhindre installationen af cookies ved en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan udnytte alle funktioner på denne webside og vores ønskede tjenester fuldt ud.
 

Dine tekniske muligheder for indsigelse

Google tilbyder funktionen “demografiske kendetegn”, med hvilken de besøgende på siden kan sammensættes ud fra kriterierne alder, køn og interesser. Disse data modtager Google fra interessespecifik reklame og fra besøgerdata fra tredjepartsudbydere. Dataene er ikke tilordnet til en bestemt person og er anonymiseret.

Hvis du ikke ønsker, at der videregives informationer om dit websidebesøg til Google Analytics, har du mulighed for at installere en „deaktiverings-add-on“ til din browser. Denne add-on kan du downloade her. På vores webside, der er optimeret for mobile browsere, har vi installeret en særlig frakoblingsmulighed.

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaseret reklame, kan du deaktivere anvendelsen af cookies gennem Google til disse formål ved at hente siden https://myaccount.google.com/intro. Du kan desuden deaktivere anvendelsen af cookies gennem Google ved via følgende link at downloade og installere det tilbudte plug-in: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Som alternativ til dette eller ved browsere på mobilapparater kan du ved brug af følgende link gøre indsigelse mod brugen af Google Analytics. Når linket aktiveres, sættes der en opt-out-cookie for at forhindre registrering foretaget af Google Analytics på den pågældende side med fremtidig virkning. Vær opmærksom på, at denne opt-out-cookie kun fungerer på denne browser og for dette domæne. Når du sletter dine cookies på denne brrowser, skal du klikke på linket igen: Deaktivér Google Analytics.
 

3. Hvordan kan vi beskytte dine personoplysninger?

3.1 Generelle beskyttelsesforanstaltninger

Loven kræver af virksomheder, at de tilvejebringer et passende databeskyttelsesniveau. I den forbindelse skal bl.a. den pågældende risiko for dataene, sandsynligheden for forekomst, det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne harmoniseres. Vi har tilvejebragt tilsvarende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at kunne realisere sikkerheden for dine data og behandlingen af dem efter lovbestemmelserne. Hvis du har betænkeligheder mht. sikkerheden i forbindelse med postering eller andre spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice eller vores repræsentant for databeskyttelse. De nødvendige kontaktoplysninger finder du til sidst i denne erklæring.

Dine personoplysninger bliver ved bestilling og ved login til din personlige konto overført sikkert ved hjælp af kryptering. Vi anvender SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Vi sikrer vores hjemmeside og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske tiltag, der skal hindre datatab, ødelæggelse, adgang, ændring og formidling af dine data af uautoriserede personer. Du skal altid selv behandle dine brugeroplysninger fortroligt og huske at lukke browservinduet, når du afslutter din kommunikation med os, især hvis du benytter en fælles computer.
 
 

3.2 Beskyttelse af dine betalingsoplysninger

Beskyttelse af kortoplysninger

Betalingsformularen, som vores kunder indtaster deres kortoplysningerne i, hostes i det sikrede computercenter hos vores udbyder af betalingstjenester. Dermed er det ikke kun sikret, at ingen medarbejdere har adgang til dine kortoplysninger, men også at kortorganisationens databeskyttelsesstandarder overholdes.
 

Beskyttet datatransmission

TLS-krypteringsmetoden anvendes til at overføre dataene i betalingsformularen (kortnummer, udløbsdato, kontrolciffer osv.) i krypteret form til vores udbyder af betalingstjenester.
 

Adgang til dit kortnummer

Kortnummeret gemmes kun som krypteret tegnfølge hos vores udbydere af betalingstjenester. Kortnummeret vises og gøres generelt aldrig tilgængeligt i ukrypteret form. Kortnummeret dekrypteres kun inden for den internationales kortorganisations netværk. Kortnummeret anvendes bl.a. til autorisationer, bestillinger og krediteringer.
 

Andre betalingsoplysninger

Hvis du meddeler os din bankforbindelse, gemmer vi kun disse oplysninger krypteret på vores servere. Dit kontonummer eller IBAN vises generelt heller ikke komplet. Kun de medarbejdere, der udfører dine betalinger eller godtgørelser, har adgang til det.

Ved betaling med PayPal modtager vi ingen konto- eller kreditkortoplysninger. Du har arkiveret disse hos PayPal. Vi modtager kun PayPal-e-mail-adressen. I øvrigt foregår dataindlæsningen hos PayPal efter dennes sikkerhedsforskrifter.

Ved anvendelse af betalingsformen Sofort-overførsel sendes dine data via en SSL-krypteret forbindelse. Du autoriserer overførslen med din PIN- og TAN-kode, og herefter kan den gennemføres af din bank. Din PIN- og TAN-kode bliver ikke gemt hos os. Dine kontooplysninger gemmes heller ikke hos os, men sendes af udbyder direkte til din bank i krypteret form ved hjælp af overførselsformularen.
 

3.3 Databeskyttelseserklæring fra vores factoring-partner payolution

Hvis du under betalingsprocessen har besluttet dig for betalingstyperne „Køb på regning“ eller „Ratebetaling“, anmoder vi payment-tjenesteyderen payolution (payolution GmbH, Mittersteig 10/1-2, 1050 Wien, Østrig) om at udføre processen. Vær i den forbindelse opmærksom på Databeskyttelseserklæring fra payolution.
 
 

4. Identitetskontrol og vurdering af kreditværdighed og scoring

4.1. Intern kontrol

Hvis vi er forpligtet til at yde først (køb på regning), kontrollerer vi på baggrund af vores data med henblik på vores interesse i at beskytte os selv mod udeblevne betalinger og vores kunder mod identitetsmisbrug din aktuelle og tidligere betalingsadfærd og evt. atypisk bestillingsadfærd (f.eks. bestillinger inden for kort tid fra forskellige kundekonti til samme adresse). Vi anvender hertil dine adresseoplysninger og fødselsdato som identifikation. Oplysninger om kreditværdighed, der bliver tilgodeset, er bl.a. åbne betalinger, inkassosager, informationer om insolvens, rådgivning af skyldnere, aftaler om henstand på grund af manglende betaling. Sammen med oplysninger fra områderne adresse, alder, bestilt sortiment, bestillingsmåde og valgte betalingsmåder foretages der i forbindelse med en ordrebehandling gennem vores partner payolution GmbH en beregning af en statistisk sandsynlighed for udebleven betaling på basis af anerkendte matematisk statistiske metoder.
 
 

4.2 Identitets- og kreditværdighedsoplysninger fra eksterne kreditoplysningstjenester

Vi gennemfører ved virksomhederne, der er anført under IV. nr. 4 ligeledes med henblik på ovenfor beskrevne interesser under angivelse af dine adresseoplysninger og din fødselsdato en person- og adressevalidering og modtager informationer om kreditværdighed, der er udregnet på basis af anerkendte matematisk statistiske metoder.

Vi anvender de opnåede statistiske sandsynlighedsværdier for en mulig manglende betaling, herunder også dine adresseoplysninger, til en automatiseret afgørelse om de ønskede betalings- og leveringsmåder, som vi så evt. indskrænker. Du kan forlange, at vi manuelt kontrollerer den automatiserede afgørelse, f.eks. om afvisning af betalingsmåden, og fremlægge dit eget standpunkt samt gøre brug af din ret til indsigelse (se nedenfor mht. kontaktoplysninger).

Vi forbeholder os ret til i tilfælde af problemer med betalingen inden for de lovbestemte krav og muligheder at videresende oplysninger vedrørende en ikke kontraktmæssig adfærd (f.eks. udeblevne betalinger) til kreditoplysningstjenesten og evt. anmode denne eller andre firmaer om at indlede en inkassosag. Kreditoplysningstjenesterne anvender dataene til oplysninger om kreditværdighed, når det er berettiget.
 
 

4.3 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for ovenfor nævnte kontroller er art. 6 stk. 1 litra b) og litra f) GDPR. De rettigheder, der tilkommer dig, fremgår af nedenfor stående henvisninger under V.
 
 

4.4 Anvendte kreditoplysningstjenester

Vi inddrager vores oplysninger via creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland.

Dette firma engagerer for sit vedkommende følgende virksomheder:
 
 • accumio finance service GmbH, Eppelheimer Str. 13 , 69115 Heidelberg, Tyskland;
 • CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg, Tyskland
 • CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergerstraße 11, 41460 Neuss, Tyskland;
 • D&B Germany, Zippelhaus 3, 20457 Hamburg, Tyskland;
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland;
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland;
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland.
 
 

4.5 Anvendelse af data gennem betalingstjenesteudbydere

Udbydere af betalingstjenester stiller på vores side betalingsmuligheder til rådighed, ved hvilke der, med henblik på interessen i at beskytte sig selv mod manglende betaling og kunder mod identitetsmisbrug, udføres Identitetskontroller og vurderinger af kreditværdighed.

1. Ved køb på regning eller ratebetaling indhentes der et databeskyttelsesretligt samtykke fra dig under bestillingsprocessen. I det følgende finder du en gentagelse af disse bestemmelser, der alene har informativ karakter.

2. Ved køb på regning eller ratebetaling videresendes der til afvikling af disse betalingsmåder personoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse, køn) sammen med de for transaktionsafviklingen nødvendige oplysninger (artikel, fakturabeløb, renter, rater, forfaldstider, samlet beløb, fakturanummer, afgifter, valuta, bestillingsdato og bestillingstidspunkt t) til payolution. payolution har en berettiget interesse i disse oplysninger og behøver eller anvender disse til at udføre risikovurderinger.

3. Til kontrol af kundens identitet eller kreditværdighed foretages der forespørgsler og gives der oplysninger ved offentligt tilgængelige databaser og kreditoplysningstjenester. Hos de følgende udbydere kan der indhentes oplysninger og eventuelt informationer om kreditværdighed på basis af matematisk statistiske metoder, ved hvilke dine adresseoplysninger også kan inddrages:
 
 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien, Østrig
 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, Schweiz
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tyskland
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wien, Østrig
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss, Tyskland
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tyskland
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wien, Østrig
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien, Østrig
payolution videresender dine oplysninger om bankforbindelse (særligt bankregistreringsnummer og kontonummer) med henblik på en kontrol af kontonumre til SCHUFA Holding AG. SCHUFA kontrollerer på baggrund af disse oplysninger først, om dine meddelte oplysninger om bankforbindelsen er plausible. SCHUFA kontrollerer, om oplysningerne, der anvendes til kontrollen, evt. er gemt i dit datasæt, og sender dernæst resultatet af kontrollen tilbage til payolution. Yderligere dataudveksling såsom bekendtgørelse af informationer om kreditværdighed eller videresendelse af afvigende bankforbindelsesoplysninger samt lagring af dine data i SCHUFA-databasen foretages ikke i forbindelse med kontrollen af kontonummeret. Af bevismæssige grunde bliver kun kontrollen af bankforbindelsesoplysninger gemt hos SCHUFA.

payolution er berettiget til også at gemme, behandle og anvende oplysninger om eventuelt ikke-kontraktmæssig adfærd (f.eks. ubestridte ubetalte fordringer) og videresende disse til de ovenfor nævnte kreditoplysningstjenester.

4. Virksomheder, der tilbyder finansieringsstøtte er allerede efter bestemmelserne i BGB (den tyske lov om civilret) om finansieringsstøtte mellem virksomheder og forbrugere forpligtet til at udføre en vurdering af din kreditværdighed.

5. I tilfælde af køb på regning eller køb med ratebetaling overføres der oplysninger til payolution GmbH om optagelsen (om din person, købspris, løbetid for afbetalingsforretningen, raternes begyndelse) og den aftalemæssige afvikling (f.eks. tidligere tilbagebetaling, forlængelse af løbetiden, gennemførte tilbagebetalinger) af denne afbetalingsforretning. Efter afståelse af købsprisfordringen foretager banken, der overtager fordringen, de nævnte dataoverførsler. Vi eller banken, som købsprisfordringen afstås til, meddeler også oplysninger til payolution GmbH på grundlag af en ikke kontraktmæssig afvikling (f.eks. opsigelse af afbetalingsforretningen eller foranstaltninger til tvangsfuldbyrdelse). Disse meddelelser må iht. databeskyttelsesbestemmelserne kun gives, når dette er nødvendigt for at varetage interesserne for kontrahenter for payolution GmbH eller almenheden og dine beskyttelsesværdige hensyn ikke indskrænkes. payolution GmbH gemmer disse data for at kunne informere sine kontrahenter, der erhvervsmæssigt tilbyder afbetalingsforretninger og andre kreditforretninger til forbrugere, om vurderingen af kundernes kreditværdighed. Til virksomheder, der erhvervsmæssigt inddriver fordringer, og er forbundet kontraktmæssigt med payolution GmbH, kan der overføres adresseoplysninger med henblik på debitorundersøgelse. payolution GmbH stiller kun oplysningerne til rådighed for sine kontrahenter, når disse troværdigt kan dokumentere en berettiget interesse i dataoverførslen. payolution GmbH overfører kun objektive data uden angivelse af banken; subjektive værdidomme samt personlige indkomst- og formueforhold er ikke indeholdt i oplysningerne fra payolution GmbH.

6. Tilladelsen til videregivelse af data, der gives gennem samtykke under bestillingsprocessen, kan til enhver tid, også uden angivelse af grunde, trækkes tilbage over for os. De ovenfor nævnte lovmæssige forpligtelser til kontrol af din kreditværdighed forbliver dog uberørt af en eventuel tilbagekaldelse. Du er forpligtet til udelukkende at give os sandfærdige oplysninger.

7. Hvis du ønsker oplysninger om indsamling, anvendelse, behandling eller overførsel af personoplysninger, der vedrører dig, eller ønsker, at der gives oplysninger om eller foretages korrektion, spærring eller sletning af disse data, kan du henvende dig til sagsbehandleren for databeskyttelse hos payolution:

Sagsbehandler for databeskyttelse
datenschutz@payolution.com
payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wien
Østrig
DVR: 4008655
 
 

5. Hvilke rettigheder har jeg?

Du kan som person, der er berørt af databehandling, gøre brug af lovbestemte rettigheder.
 
 

5.1 Ret til bekræftelse og oplysning

Du har iht. art. 15 GDPR ret til at kræve en bekræftelse fra os med hensyn til, om der behandles personoplysninger, der vedrører dig. Hvis vi behandler sådanne oplysninger, har du ret til en vederlagsfri oplysning om dine lagrede oplysninger. Oplysningen omfatter angivelser om
 
 • formålene med behandlingen;
 • kategorier over personoplysninger, der behandles;
 • modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er offentligggjort til eller vil blive offentligggjort til, særligt i forbindelse med modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 • om muligt den planlagte periode, som personoplysningerne gemmes i, eller, hvis ikke dette er muligt, kriterierne for fastlæggelsen af denne periode;
 • en eksisterende ret til korrektion eller sletning af personoplysningerne, der vedrører dig, eller til begrænsning af behandlingen ved den registeransvarlige eller ret til indsigelse mod denne behandling;
 • en eksisterende klageret hos en tilsynsmyndighed;
 • hvis ikke personoplysningerne indsamles hos den berørte person: alle disponible informationer om oplysningernes oprindelse;
 • en eksisterende automatiseret beslutningsproces inklusive profilering iht. artikel 22 stk.1 og 4 GDPR og — i det mindste i disse tilfælde — oplysende informationer om den involverede logik samt rækkevidden og de forventede konsekvenser af en sådan forarbejdning for den berørte person.
Desuden har den berørte person ret til oplysning med hensyn til, om der er overført personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den berørte person i øvrigt ret til at modtage oplysninger om passende garantier i sammenhæng med overførslen. Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af personoplysningerne eller vil modtage oplysninger eller gøre anden brug af dine rettigheder, er du velkommen til at henvende dig til os via kontaktoplysningerne, der er anført sidst i denne erklæring.
 
 

5.2 Ret til korrektion

Du har ret til korrektion og/eller komplettering over for den registeransvarlige, hvis de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er ukorrekte eller ufuldstændige. Den registeransvarlige skal udføre korrektionen ufortøvet.
 
 

5.3 Indsigelsesret

Du har ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, der vedrører dig, på baggrund af art. 6 stk. 1 litra e eller litra f GDPR; dette gælder også for profilering, der støtter sig til disse bestemmelser (jf. begreb II. nr. 2).

Ved en indsigelse mod databehandling til direkte markedsføring (art. 21 stk. 2 GDPR) afsluttes denne behandling så hurtigt som muligt efter modtagelse af indsigelsen (se mht. yderligere oplysninger også I. nr. 6.)

En indsigelse mod andre behandlinger (art. 21 stk. 2 GDPR) på grundlag af art. 6 stk. 1 litra e eller litra f GDPR (f.eks. identitetskontrol og vurdering af kreditværdighed) kan kun ske ud fra hensyn, der opstår på grund af din særlige situation, idet tvingende overvejende beskyttelsesværdige hensyn igen kan retfærdiggøre vores fortsatte behandling.

Samtykker, der er givet, kan kaldes tilbage (mht. kontaktoplysninger, se nedenfor). Der opstår ingen særlige udgifter for dig (bortset fra transmissionsomkostningerne iht. din udbyders standardtakster).

Indsigelser og tilbagekaldelse af samtykker har fremtidig virkning. Retsmæssigheden af databehandlingen i fortiden forbliver uberørt heraf.

Din indsigelse mod identitetskontrol og vurdering af kreditværdighed kan medføre, at vi generelt kun kan tilbyde begrænsede betalingsmuligheder til dig eller afviser at indgå kontrakten.
 
 

5.4 Ret til sletning (ret til at blive glemt)

a) Forudsætninger for sletning

Du har ret til at forlange, at personoplysningerne, der vedrører dig, bliver slettet. Vær opmærksom på, at du kun har ret til øjeblikkelig sletning (art. 17 GDPR) („Ret til at blive glemt“), når en af de følgende grunde foreligger:
 
 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet til.
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen iht.art. 6 stk. 1 litra a) GDPR eller art. 9 stk. 2 litra a) GDPR byggede på, og et andet retsgrundlag for behandlingen foreligger ikke.
 • Du gør indsigelse iht. art. 21 stk. 1 GDPR mod behandlingen, og der foreligger ingen berettigede grunde af højere prioritet til behandlingen, eller du gør indsigelse iht. art. 21 stk. 2 GDPR mod behandling til direkte markedsføring.
 • Personoplysningerne, der vedrører din person, blev behandlet uretmæssigt.
 • Sletning af personoplysningerne er nødvendig til opfyldelse af en retsmæssig forpligtelse iht. EU-retten eller medlemsstaternes ret, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne, der vedrører dig er blevet indsamlet med henblik på tilbudte tjenester i informationssamfundet iht. art. 8 stk. 1 GDPR.

b) Videregående rettigheder til at blive glemt

Hvis vi har offentliggjort de personoplysninger, der vedrører dig, og hvis vi er forpligtet til at slette disse iht. art. 17 stk. 1 GDPR, træffer vi under hensyntagen til den disponible teknologi og implementeringsomkostningerne foranstaltninger, også af teknisk art, til at informere de ansvarlige for databehandlingen om, at du som berørt person har forlangt, at de sletter alle links til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.
 

c) Undtagelser for sletning

Vær foruden ovenstående forudsætninger opmærksom på, at følgende undtagelser kan retfærdiggøre en afvisning af dit ønske om sletning:

Ret til sletning foreligger ikke, hvis behandlingen er nødvendig
 
 • til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information;
 • til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandlingen iht. EU-retten eller medlemsstaternes ret, som den registeransvarlige er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, der er i offentlig interesse eller gennemføres ved udøvelse af offentlig myndighed, som er overdraget til den registeransvarlige;
 • af hensyn til den offentlige interesse inden for det offentlige sundhedsområde iht. art. 9 stk. 2 litra h og i samt art. 9 stk. 3 GDPR;
 • til arkiveringsformål, der er i offentlig interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål iht. art. 89 stk. 1 GDPR, for så vidt som retten til sletning antageligt gør det umuligt eller i vidt omfang begrænser muligheden for at realisere målene for denne behandling, eller
 • for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende.
 
 

5.5 Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til begrænsning af behandlingen, hvis du anfægter rigtigheden af personoplysningerne for en periode, der gør det muligt for os at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne, eller hvis du i forbindelse med en uretmæssig behandling afviser, at personoplysningerne slettes, og i stedet forlanger en begrænsning af brugen af personoplysninger. Denne ret tilkommer dig også, hvis vi ikke længere har brug for oplysningerne, og du behøver disse personoplysninger til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende. Du kan endeligt gøre denne ret gældende, når du har gjort indsigelse mod behandlingen iht. art. 21 stk. 1 GDPR, og det endnu ikke står klart, om den registeransvarliges berettigede grunde vejer højere end dine grunde.

Hvis behandlingen er blevet indskrænket, må disse oplysninger kun behandles med dit samtykke eller til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende eller til beskyttelse af rettigheder for en anden naturlig eller juridisk person eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. Muligheden for en vedvarende lagring forbliver uberørt heraf. Hvis behandlingen er blevet begrænset i henhold til ovenfor nævnte forudsætninger, underretter vi dig, før begrænsningen ophæves.
 
 

5.6 Ret til overførsel af data

Du har desuden ret til, at de oplysninger, som du har givet os, og som vi har behandlet på basis af et virksomt samtykke, eller hvis behandling har været nødvendig for at indgå eller opfylde en virksom kontrakt, overføres til dig i et „struktureret, gængs og maskinlæsbart format“. Du har også ret til at forlange en direkte overførsel til en anden registeransvarlig, for så vidt som dette er teknisk muligt.

Denne ret består kun, så længe andre personers rettigheder og friheder ikke indskrænkes.
 
 

5.7 Håndhævelse af rettigheder

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre dine rettigheder gældende, skal du henvende dig til vores kundeservice (se nedenfor mht. kontaktoplysninger).

Du kan også henvende dig til vores databeskyttelsesrepræsentant. Denne er ansvarlig i tilfælde af klager. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant via følgende e-mail: datenschutz@light11.de. Desuden har du bl.a. en klageret hos tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for databeskyttelse, særligt i den medlemsstat, du opholder dig i, hvor din arbejdsplads ligger, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.
 
 

6. Hvilke tilsagn har jeg givet?

Du har givet dit samtykke til udnyttelse af dine data til markedsføringsformål eller andre specifikke formål (f.eks. samtykke til at modtage et nyhedsbrev, tjenester, der kræver login etc.). Hvis du har afgivet et samtykke til os, er samtykketeksten gemt hos os og kan genfindes. Hvis du ønsker at se teksten, kan du henvende dig til: datenschutz@light11.de. Vi sender de ønskede oplysninger pr. e-mail.
   
 

Med hilsen fra light11.de GmbH, Thomas Unger

light11.de GmbH
Bozener Str. 13
D-44229 Dortmund
Tyskland

Direktør: Thomas Unger
Handelsregister: Amtsgericht Dortmund
HRB 22504
Momsregistreringsnummer: DE231749333
WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417

Telefon: +49 (0) 2306-759 58-0
Fax: +49 (0) 2306-759 58-45
E-mail: service@light11.dk

Kundeservicens åbningstider
Man. - Fre. 10:00 - 18:30 ur
Lør. 10:00 - 16:00 ur

www.light11.dk    

Denne fortrolighedserklæring er omfattet af intellektuel ejendomsret. Det er ikke tilladt for tredjepart hverken helt eller delvist at gengive indholdet heri til kommercielle formål. Krænkelse af ophavsretten vil blive retsforfulgt. WIENKE & BECKER bærer over for tredjeparter ikke ansvar for fuldstændighed og aktualitet af ovenstående angivelser.

 © 2018 WIENKE & BECKER – KØLN Advokater.
http://www.kanzlei-wbk.de/

 

top