terminus

God rumbelysning


God rumbelysning

Rumbelysningen spreder sig regelmæssigt i rummet og tjener dermed til oplysning af et rum. Som regel kommer det fra oven og er rettet mod gulvet, eller i form af lamper, som udsender regelmæssigt lys i alle retninger. Det sårger for grundbelysningen, som øjet har brug for, for at kunne orientere sig. Det udjævner kraftige belysningsforskelle i rummet og letter øjets tilpasning til forskellige zoner. Øjet bliver ikke så hurtigt træt. Hvis rumbelysningen mangler, som f.eks. i en stue, hvor der kun er tændt en læselampe ved sofaen, bliver dette opfattet som ubehageligt af øjet. En udjævnende rumbelysning giver derimod en behagelig atmosfære, som fremmer velbefindendet.

 

Rumbelysning i stuen

En centralt placeret loftslampe kan i sig selv ikke sårge for kravene til en variabel stuebelysning. light11 anbefaler dog, at der installeres mindst øn lampe, så man kan orientere sig, når man går ind i rummet. Klassiske opallamper over 150 watt frarådes af light11, fordi de blånder og dermed dråber stemningen i rummet. Derimod er stander- og bordlamper, væglamper og pendellamper velegnede. Især anbefaler vi blændfrie lamper, som lyser loftet op og skaber en blød, jævn rumbelysning. En fleksibel løsning er skinnesystemer, hvor man kan placere flere lamper uafhængigt af loftsudtaget. De kombinerer rumbelysning med zonebelysning.

Lamper rumbelysning i dagligstue

Rumbelysning i spisestuen

Rumbelysningen i spisestuen kan skabes af væglamper, stander- og bordlamper. light11 anbefaler dog, at der installeres mindst øn lampe, så man kan orientere sig, når man går ind i rummet. Klassiske opallamper over 150 watt frarådes af light11, fordi de blånder og dermed dråber stemningen i rummet. I stedet anbefaler vi blændfrie væglamper, stander- og bordlamper, som lyser loftet op og skaber en blød, jævn rumbelysning. Nogle pendellamper, som oplyser spisebordet alene, giver samtidig en almindelig rumbelysning og er derfor særligt egnede i spisestuen.

Lamper rumbelysning i spisestue

Rumbelysning i soveværelset

light11 anbefaler, at man installerer mindst øn lampe, som kan tændes, når man træder ind i rummet - af hensyn til orientering i rummet. Klassiske loftslamper, f.eks. af opalglas, der er meget yndede i soveværelser, anbefales kun af light11, hvis de forsynes med maksimalt 60 watt. Højere watt-effekt medfører nemlig blænding og dråber rummets stemning. En rumbelysning med 60 watt er dog ikke nok til at oplyse klædeskabet i soveværelset rigtigt. Områdebelysning af skabet er nødvendig. De, som ikke vil belyse klædeskabet i sig selv, bør derfor vælge en lampe, som er lysere og alligevel ikke blænder. Velegnede hertil er loftslamper, pendellamper, væglamper og standerlamper, som retter deres lys på mindst 100 til 150 watt mod loftet og dermed skaber en blød, jævn rumbelysning.

Lamper rumbelysning i soveværelseslamper

Rumbelysning i arbejdsværelset

Den bløde, blændfrie rumbelysningen til arbejdsværelset kan kun vanskeligt opnås via en centralt placeret loftslampe. light11 anbefaler dog, at der installeres mindst øn lampe, så man kan orientere sig, når man går ind i rummet. Velegnede er standerlamper, væglamper og pendellamper, som retter deres lys mod loftet og dermed skaber en indirekte, jævn rumbelysning. Belysning af loftet har desuden den yderligere fordel, at arbejdsværelset syner højere og dermed opfattes større. Til indirekte belysning af arbejdsværelset er det især velegnet med lysstærke lamper, som giver den nødvendige rumbelysning. Frem for alt drejer det sig om lysstofrørslamper, kompakte lysstofrørslamper og stavformede halogen-glødelamper med mindst 150 watt.

Lamper rumbelysning i arbejdsværelse

Rumbelysning i entréen

Entréer virker større og venligere, når rumbelysningen er rettet mod loftet og væggene. Væglamper er derfor meget velegnede. Ved lofts- og pendellamper skal man være opmærksom på, at de afgiver mest muligt lys mod vægge og loft. En god læsning i entréen er skinnesystemer, hvor man kan placere flere lamper uafhængigt af loftsudtaget. De kombinerer rumbelysning med zonebelysning.

Lamper rumbelysning i entréen

Rumbelysning i badeværelset

Som en velgørende kontrast til den bløde, spredte, skyggefattige zonebelysning ved spejlet anbefaler light11 en spændende, målrettet rumbelysning til badeværelset. Som regel er rumbelysning mere spredt og zonebelysning målrettet. Men i kombination med spejlbelysning bør det være omvendt. I modsætning til i soveværelset og i stuen kan man i badeværelset også benytte en loftslampe af opalglas, fordi rummet som regel er så relativt lille, at man ikke har lampen lige i synsfeltet og dermed ikke blændes af den. Denne tidløse lampetype har den fordel, at den kan anbringes elegant og tilbagetrukket i det loftsudtag, der som regel findes midt i alle badeværelser. Et væsentligt kriterium for egnede badeværelseslamper er deres sikkerhed. En beskyttelse mod sprøjtende vand fra alle retninger garanteres af sikkerhedsstandarden i den europæiske norm EN 60598.

Lamper rumbelysning i badeværelset

Rumbelysning i køkkenet

Vi anbefaler, at man i køkkenet satser på zonebelysning og giver afkald på en egentlig rumbelysning. En centralt anbragt lampe ville medføre, at personernes skygger ville virke forstyrrende på arbejdsfladerne. Hvis man ønsker en rumbelysning, så kan loftslamper og pendellamper, der afgiver et blødt og spredt lys, anvendes Under alle omstændigheder anbefales en lysdæmper. For at man kan orientere sig, bør en del af zonebelysningen installeres, så den kan tændes, når man træder ind i rummet.

Lamper rumbelysning i køkkenet

top